نیروی انسانی عامل اجرایی شدن راهبرد در سازمان

/
به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی اطهر: ایوب فشنگچی، مدیرعامل کارخانجات آرد اطهر در طی پیامی ۲۵ فروردین روز ملّی منابع انسانی را گرامی داشت.